මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂවරු දෙදෙනෙකුටත් කොරෝනා.

0
325
- Advertisement -

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂවරු දෙදෙනෙකුටත් කොරෝනා.


ජිංතුපිටිය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලයට අනුයුක්ත, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු දෙදෙනෙක්ට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වේ.

එම කාර්යාලයට සම්බන්ධ අනෙකුත් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකරුන් ද ඉදිරියේ දී පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සදහා යොමු කිරීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 6 =