මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂවරු දෙදෙනෙකුටත් කොරෝනා.

0
160
- Advertisement -
Share
4 / 100

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂවරු දෙදෙනෙකුටත් කොරෝනා.


ජිංතුපිටිය මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්යාලයට අනුයුක්ත, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු දෙදෙනෙක්ට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වේ.

එම කාර්යාලයට සම්බන්ධ අනෙකුත් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකරුන් ද ඉදිරියේ දී පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ සදහා යොමු කිරීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × three =