මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සහායට මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂකවරුද එක්වෙති.

0
858
- Advertisement -

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සහායට
මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂකවරුද එක්වෙති.

කොරෝනා මර්දනය ඇතුළුව සියළු වසංගත රෝග මර්දන ක්‍රියාන්විතයන්ගෙන් ඉවත් වීමට, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු ගෙන තිබෙන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට සහාය පල කිරීමට, මහජන සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂකවරුද ඔවුන්ගේ සහාය පල කර තිබේ.

මැතිවරණයට අදාල සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ගැසට් කිරීමේ දී මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බලය ලබා නොදී තිබීම සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය ඒ සම්බන්ධයෙන් සිදු කල ප්‍රකාශයට විරෝධය පළ කිරීමක් වශයෙන් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන තිබුණි.

මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සහාය නැතිව, අහම්බෙන් සිදු කරන, පී.සී.ආර් පරීක්ෂණ පැවැත්වීමේ වැඩසටහන අඩාල වී ඇති බව, කොළඹ නගර සභාවේ ප්‍රධාන සෞඛ්‍ය නිළධාරියා මීට පෙර පවසා තිබුණි.