මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් බලාපොරොත්තු වුණු අරමුණ ඉටු වෙලා ද කියන එක ප‍්‍රශ්නයක්..!

0
37
- Advertisement -
Share
61 / 100

මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් බලාපොරොත්තු වුණු අරමුණ ඉටු වෙලා ද කියන එක ප‍්‍රශ්නයක්..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 2 =