මල්වානේ මන්දිර නඩුව; බැසිල්ට පනවා තිබූ විදෙස් ගමන් තහනම ඉවත් කරයි.

0
156
- Advertisement -
Share
4 / 100

මල්වානේ මන්දිර නඩුව;
බැසිල්ට පනවා තිබූ විදෙස් ගමන් තහනම ඉවත් කරයි.


මල්වානේ පිහිටි සුවිසල් මන්දිරය, හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට අයත් එකක් යැයි පවසමින් පනවා ඇති නඩුවට අදාලව, අධිකරණය මගින් ඔහුට පනවා තිබූ විදෙස්ගත වීම තහනම් කිරීමේ නියෝගය, ගම්පහ මහේස්ත‍්‍රාත් අධිකරණය මගින් අද දිනයේ දී ඉවත් කර තිබේ.

මල්වානේ සුවිසල් මන්දිරයක් ඉදිකිරිම හරහා මුදල් විශුද්ධිකරණයට අදාල වරදක් සිදුකර ඇති බව පවසමින්, බැසිල් රාජපක්ෂට එරෙහිව නඩු පවරන ලද්දේ නීතිපතිවරයා විසිනි.

මල්වානේ සුවිසල් මන්දිරය අක්කර දහසයක ඉඩමක පිහිටා ඇති අතර, එම මන්දිරය තමන්ට අයත් නැති බව බැසිල් රාජපක්ෂ පවතා තිබුණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + six =