මරදාන ආර්නෝල්ඞ් රත්නායක මාවතේ පුද්ගලයන් 2000 ක් එකවර නිරෝදායනයට ලක් කරයි.

0
787
- Advertisement -

කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් මිය ගිය තුන්වන පුද්ගලයා පදිංචිව සිටි මරදාන, ආර්නෝල්ඞ් රත්නාටයක මාවතේ පිහිටි නිවාස සංකීර්ණයක්, සම්පූර්ණයෙන් ම නිරෝදායනයට ලක් කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ බලධාරීන් කටයුතු කර තිබේ.

මෙම නිවාස සංකීර්ණය තුළ පුද්ගලය් දෙදහසකට ආසන්න පිරිසක් පදිංචිව සිටින අතර, ඔවුන් සියළු දෙනා මෙම නිරෝදායනයට යටත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − 5 =