මරණ දඬුවම ලබා දීමේ නියෝගයට ජනපති අත්සන් කරයි

0
926
- Advertisement -

සිරකරුවන් 4 දෙනෙකුට මරණ දඬුවම ලබා දීමේ නියෝගයට තමා අත්සන් කළ බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා.

ජනාධිපතිතුමා කියා සිටියේ, ඒ සඳහා දිනය ද තීරණය කර ඇති බවයි.