මරණ දණ්ඩනය දීම අත්හිටුවන්න..!

0
878
- Advertisement -

මරණ දඩුවම කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට ජනාධිපතිවරයා ගෙන තිබෙන තීරණය වහාම අත්හිටුවිය යුතු බව ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානය පවසයි. ජනාධිපතිවරයා විසින් “ජාතික මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ සතිය” නම් කිරීමෙන් පසුව, ජනාධිපතිවරයා විසින් මත්ද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ වරද කරුවන් වී මරණ දඩුවම ලැබ සිටින සිරකරුවන් කිහිප දෙනෙකුට එරෙහිව මරණ දණ්ඩනය කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට තීරණය කර ඇති බව තමන්ට දැනගන්නට ලැබුණු බව ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානය පවසයි. අවසන් වරට ශ‍්‍රී ලංකාව මරණ දඩුවම කි‍්‍රයාත්මක කර තිබුණේ 1976 වසරේ දී ය.