මරණ දඩුවම ලැබූ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම්දීමට එරෙහිව සමගි ජන බලවේගය සභාගැබෙන් පිටව යයි.

0
265
- Advertisement -

මරණ දඩුවම ලැබූ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර
මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම්දීමට එරෙහිව
සමගි ජන බලවේගය සභාගැබෙන් පිටව යයි.

මරණ දඩුවම ලබා සිටින ප්‍රේමලාල් ජයසේකර හෙවත් චොකා මල්ලී, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දීමට එරෙහිව, සමගි ජන බලවේගය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රී කණ්ඩායම පාර්ලිමේන්තු සභා ගැඹෙන් පිටව ගොස් තිබේ.

මරණ දඩුවම ලැබ සිටින ප්‍රේමලාල් ජයසේකර, මන්ත්‍රීවරයෙකු දිවුරුම් දීම නීති විරෝධී බව සමගි ජන බලවේගය පවසයි.