මම ඊයේ කියපු දේ වැරදියට තේරුම් අරන්..! අපේ රටේ දේශපාලන කණ්ඩායමක් ගැන නෙවෙයි මං කතා කලේ.

0
188
- Advertisement -

මම ඊයේ කියපු දේ වැරදියට තේරුම් අරන්..!
අපේ රටේ දේශපාලන කණ්ඩායමක් ගැන නෙවෙයි
මං කතා කලේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 1 =