මන්නාරමෙන් බීඩි කොළ කිලෝග්‍රෑම් 1689.6 ක් අත්අඩංගුවට

0
729
- Advertisement -

නාවික හමුදාව විසින් මන්නාරම ඕලුතුඩුවායි වෙරළ තීරයේ දී හා ඉරුක්කලම්පිඩ්ඩි ප්‍රදේශයේදී ස්ථාන දෙකකින් බීඩි කොළ කිලෝග්‍රෑම් 1689.6 ක් සමඟ පුද්ගලයෙකු 26 අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

උතුරු මැද නාවික විධානයට අනුයුක්ත නාවිකයින් පිරිසක් විසින් පලමුවෙන්ම මන්නාරම, ඕලුතුඩුවායි වෙරළ තීරයේ පාවෙමින් තිබූ පාර්සල් 14 කින් යුත් බීඩී කොළ කිලෝග්‍රෑම් 646.7 ක් සොයා ගෙන ඇති අතර එම බීඩි කොළ තොගයට අයිතිකරුවකු සිට නැහැ.

නාවික හමුදාව විසින් එරුක්කුලම්පිඩ්ඩි ප්‍රදේශයේ සිදු කළ වැඩිදුර විමර්ශනයේදී තවත් බීඩී කොළ පාර්සල් 33 ක් තුළ අසුරා සඟවා තිබූ බීඩී කොළ කිලෝග්‍රෑම් 1042.9 ක් සොයා ගෙන ඇති එහිදී සැක කටයුතු පුද්ගලයෙකු ද අත්අඩංගුවට ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා.

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා 45 වන වියෙහි පසුවන එරුක්කුලම්පිඩ්ඩි ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙකු බව හදුනාගෙන ඇති අතර, අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා සහ බීඩිකොළ තොගය ඉදිරි පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා යාපනය, රේගු කාර්යාලය වෙත භාර දීමට නාවික හමුදාව කටයුතු කොට තිබෙනවා.