මන්ත්‍රීවරුන්ට තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍ර ලබා දීම ආරම්භ වේ. මුලින්ම දෙන්නේ අළුත්ම අයට.

0
719
- Advertisement -

මන්ත්‍රීවරුන්ට තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍ර ලබා දීම ආරම්භ වේ.
මුලින්ම දෙන්නේ අළුත්ම අයට.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍ර ලබා දීම සදහා අවශ්‍ය මූලික කටයුතු මේ වන විට සිදු කරමින් තිබෙන බව වාර්තා වේ.

තීරුබදු රහිත වාහන බලපත්‍ර මුලින් ම ලබා දීමට නියමිතව ඇත්තේ, මුල් වතාවට, මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් මන්ත්‍රීවරු බවට පත් වීමට වරම් ලබාගත් අයටයි. එවැනි මන්ත්‍රීවරු 79 ක් සිටින බව පැවසේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින මන්ත්‍රීවරු 225 දෙනාටම වාහන බලපත්‍ර හිමිවන අතර, එක් බලපත්‍රයක වටිනාකම රුපියල් කෝටි දෙකක් පමණ වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 − 2 =