මධ්‍යම අධිවේගයෙන් ජපන් සමාගම අයින් වෙයි?

0
497
- Advertisement -

මධ්‍යම අධිවේගය ඉදිකිරීමේ දී, කදු නොකපා මාර්ගය ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් තමන් දුන් උපදෙස්, ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරු දෙදෙනෙකු පිළි නොගත් බව කියමින් ජනාධිපතිවරයා සිදු කරන ලද ප‍්‍රකාශය නිසා, මධ්‍යම අධිවේගයේ පොතුහැර සහ ගලගෙදර අතර කොටස ඉදිකිරීමෙන් වැළකී සිටීමට අදාල ජපන් සමාගම තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. රටේ ජනාධිපතිවරයා, මාර්ගය ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධාත්මක ආකල්පයක් දරන තත්ත්වයක් තිබියදී, ඉදිකිරීම් සදහා දිගටම මැදිහත් වීම යම් දිනෙක තමන්ට ගැටළුවක් විය හැකිබවයි අදාල සමාගම පවසා ඇත්තේ.