මදූෂ් වමාරයි.

0
905
- Advertisement -

පොලිස් පරීක්ෂක රංගජීවට වෙඩි තැබීම මාකදුරේ මදූෂ් ගේ උපදෙස් මත සිදුකල බව මදූෂ් විසින් පිලි ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.අපරාධ පරික්ෂන දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් අත්අඩන්ගුවට ගෙන සිදු කල ප්‍රශ්න කිරීම් හමුවේ ඔහු මේ බව පවසා ඇත. තවද, ඔහු විසින් පැවැත් ඌ සමීප දේශපාලන සබද තා ගැනද ඔහු විසින් සියල්ල හෙලිදරව් කරමින් සිටින බවද, වාර්තා වේ.