මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීමට නව කණ්ඩායමක්

0
838
- Advertisement -

හොරෙයින්,කොකෙන් ඇතුලු අනෙකුත් මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම සදහා නව පොලිස් සුනඛ කණ්ඩායමක් පුහුණු කර ඇත.

පොලිස් නිල සුනඛ කොට්ඨාසය සමග මේ වන විටත් පුහුණුව ලබපු සුනඛයන් 222ක් සිටින අතර ඉන් සුනඛයන් 70කට පමණ විශේෂ පුහුණුවක් ලබා දී මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම සදහා යොමු කර ඇත.

මෙරටට රහසිගතව ගෙන එන මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම සදහා කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ සහ කොළඹ වරාය සදහා වෙනමම නිල සුනඛ ඒකක ස්ථාපනය කර ඇත.

පොලිස් නිල සුනඛ කොට්ඨාශය සදහන් කරේ මීට අමතරව ගාල්ල සහ හම්බන්තොට වරාය, මත්තල ගුවන් තොටුපළ සදහා ගාල්ල නිල සුනඛ ඒකකය මගින් ඉදිරියේදී නවීන මත්පෙති වර්ග වැටලීම සදහා නිල පොලිස් සුනඛයින්ට විශේෂ පුහුණුවක් ලබා දීමට කටයුතු කරන බවයි.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + 9 =