“මට තරම් රාජපක්ෂවරු ගැන කැක්කුමක් කාටත් නෑ..!” පී.බී ජයසුන්දර, අමාත්‍යවරුන්ගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරු සමග ගැටෙති.

0
709
- Advertisement -

ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා සහ අමාත්‍යවරුන්ගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරු අතර පැවති හමුවක් උණුසුම් වචන හුවමාරුවකින් අවසන් වී ඇති බව වාර්තා වේ.

අමාත්‍යවරුන්ගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරු සතු බලය සීමා කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයක් පසුගිය දා නිකුත් වී තිබුණි. එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව, අමාත්‍යවරයා වෙනුවෙන් මූල්‍ය ගනුදෙනු සදහා සහභාගී වීමට හෝ රජයේ ආයතන වෙත ලිපි යොමු කිරීම පෞද්ගලික ලේකම්වරුන්ට තහනම් ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡුා කිරීම සදහා ජනාධිපති ලේකම් වරයා සහ අමාත්‍යවරුන්ගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරු අතර හමුව සිදු ව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 3 =