මගී ප‍්‍රවාහන බස් රථ – බස්නාහිර පළාතට ඇතුළු වීම සහ බස්නාහිර පළාතෙන් පිට වීම තහනම්.

0
167
- Advertisement -
Share
8 / 100

මගී ප‍්‍රවාහන බස් රථ – බස්නාහිර පළාතට ඇතුළු වීම සහ බස්නාහිර පළාතෙන් පිට වීම තහනම්.


අද මධ්‍යම රාති‍්‍රයේ සිට, පහළොස් වන දා මධ්‍යම රාත‍්‍රිය දක්වා, සියළු මගී ප‍්‍රවාහන බස් රථ බස්නාහිර පළාතට ඇතුළු වීම සහ බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට ධාවනය වීම තහනම් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − one =