මංගලෝත්සවය – තෑගි බෙදාදීමේ උත්සව ආදියට සහභාගී නොවීමට ජනාධිපති තීරණය කරයි.

0
218
- Advertisement -

මංගලෝත්සවය – තෑගි බෙදාදීමේ උත්සව ආදියට සහභාගී නොවීමට
ජනාධිපති තීරණය කරයි.

මින් ඉදිරියට, මංගලෝත්සවය, තෑගි බෙදාදීමේ උත්සව ඇතුළු වෙනත් එවැනි පෞද්ගලික මට්ටමේ උත්සව සදහා සහභාගී නොවීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. එවැනි උත්සව අවස්ථා සදහා ජනාධිපතිවරයාට ආරාධනා නො කරන ලෙස ජනාධිපති කාර්යාලය පොදුවේ මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

රටේ සංවර්ධන සහ ජනතා යහපැවැත්ම වෙනුවෙන් කළ යුතු කාර්යයන් සදහා කාලය වෙන් කල යුතු නිසා ජනාධිපතිවරයා මෙම තීරණය ගෙන තිබෙන බව පැවසේ.