මංගලගෙන් බෞද්ධ විහාරස්ථාන සදහා රුපියල් මිලියන 2090 ක්.

0
894
- Advertisement -

බෞද්ධ විහාරස්ථාන නැංවීම සඳහා මේ වසරේ මුල් මාස හතරේ දී පමණක්, රුපියල් මිලියන 2090 ක මුදලක් ලබා දී ඇතැයි, මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි. එම මුදල සමඟ සසදා බැලීමේ දී අනෙකුත් ආගමික සිද්ධස්ථාන සදහා වෙන් කර ඇත්තේ සුළු මුදලක් බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි. බෞද්ධාගමේ ප‍්‍රගමනය වෙනුවෙන් තමන් මොන තරං යහපත් දේ කළත්, අන්තවාදී පිරිස් තමන් බෞද්ධ විරෝධියෙකු බව පවසන බව අමාත්‍යවරයා පවසයි. අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසුවේ අද උදෑසන පාර්ලිමේන්තුවේ දී ය.