භූමදානයට අවසර ලබා නොදීමට විරෝධය. මෘතදේහ 12 ක් භාර ගැනීම ඥාතීහූ ප‍්‍රතික්ෂේප කරති.

0
496
- Advertisement -

භූමදානයට අවසර ලබා නොදීමට විරෝධය.
මෘතදේහ 12 ක් භාර ගැනීම ඥාතීහූ ප‍්‍රතික්ෂේප කරති.


රජය විසින් නිකුත් කර තිබෙන සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුව, කොරෝනාවෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ මෘතදේහ ආදාහනය කළ යුතු බවට නියම කර ඇති බැවින්, ඥාතීන් විසින් භාරනොගත් මෘතදේහ 12 ක් තවමත් රෝහල් මෘත දේහාගාර තුළ පවතින බව ඬේලි මිරර් පුවත්පත වාර්තා කරයි.

මෙම මෘත දේහ, රජයේ වියදමින් ආදාහනය කරන ලෙසට ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී ඇතත්, මෙතෙක් එය සිදුව ඇති නැති බවයි පුවත්පත පවසන්නේ.

කොරෝනාවෙන් මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ මෘතදේහ භූමදානයට අවසර දෙන ලෙස විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත්ව ඇතත්, මෙතෙක් රජය ඒ සදහා අවසර ලබා දී නැත.