බෝරාවරුන්ගෙ පිටත් වීම නිසා කටුනායක ගුවන් තොටුපොලේ මගී තදබදයක්.

0
750
- Advertisement -

ලෝක බෝරාවරුන්ගේ වාර්ෂික සමුළුවට පැමිණි මුස්ලිම් වැසියන් ආපසු ඔවුන්ගෙ මව් රටවල් බලා පීටත් වීමට පැමිණ සිටිමත් සමග කටුනායක ගුවන් තොටුපොලේ මගී තදබදයක් හටගෙන ඇත.

බෝරා සමුළුව සදහා රටවල් 40කට අයත් බෝරාවරුන් 21,000ක් පමණ පසුගියදා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා.

මේ පිළිබද අදහස් දක්වමින් ආගමන විගමන දෙපාර්තුමේන්තුව කියා සිටියේ ගුවන් තොටුපලේ පවතින ඉඩකඩ සහ පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නෝවිම හේතුවෙන් මෙම තත්වය හේතු වී ඇති බවයි.

කෙසෙ නමුත් මෙවැනි විශේෂ අවස්ථාවලදි කටුනායක ගුවන් තොටුපල මගී තදබදය ඇති වීම වැළැක්විය නොහැකි බවද ඔවුන් පවසා සිටියා.