බොරැල්ලේ කතෝලික දේවස්ථාන පරිශ‍්‍රයක තිබී අත්බෝම්බයක් හමු වූ බව පොලිසිය කියයි.

0
78
- Advertisement -

බොරැල්ලේ කතෝලික දේවස්ථාන
පරිශ‍්‍රයක තිබී අත්බෝම්බයක් හමු වූ බව
පොලිසිය කියයි.


බොරැල්ලේ පිහිටි කතෝලියක පල්ලියක තිබී අත් බෝම්බයක් හමු වූ බව පොලිසිය පවසයි.
අත්බෝම්බය හමු වූ බව පැවසෙන්නේ බොරැල්ලේ පිහිටි සියළු ශාන්තුවරයන්ගේ දේවස්ථාන පරිශ‍්‍රයෙනි.

මේ වන විට මීට අදාලව පුද්ගලයන් තුන් දෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × two =