බෙල්ලන්විල විහාරස්ථාන භූමියෙන් අත්බෝම්බයක් හමු වේ.

0
191
- Advertisement -

බෙල්ලන්විල විහාරස්ථාන භූමියෙන්
අත්බෝම්බයක් හමු වේ.


බෙල්ලන්විල රජමහා විහාර පරිශ‍්‍රයේ තිබී අත් බෝම්බයක් හමු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

විහාරස්ථානය පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යයෙහි නියුතු පුද්ගලයෙකු විසින් මෙම අත් බෝම්බය දැක තිබේ.

මූලික පරීක්ෂවලට අනුව, අත් බෝම්බය දින කිහිපයකට පෙර එම ස්ථානයට ගෙනත් දැමූවක් බව පැහැදිලි වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 3 =