බෙන්ජමින් නෙතන්යානු යළි බලය තහවුරු කර ගනී.

0
829
- Advertisement -

ඊශ‍්‍රායල අගමැති බෙන්ජමින් නෙතන්යානු පස්වන වරටත් එරට අගමැති ලෙස පත් වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. ඔහුගේ ප‍්‍රධාන ප‍්‍රතිවාදියා ද නෙතන්යානුගේ පක්ෂය ලබා ගත් ආසන ප‍්‍රමාණයට සමාන ආසන ප‍්‍රමාණයක් දිනාගෙන තිබුණද නෙතන්යානුගේ පක්ෂයට අනෙක් ප‍්‍රධාන දක්ෂිණාංශික පක්ෂයක සහයෝගය ලැබී තිබේ.