බුර්කා තහනමට හදිසියක් නෑ..! එය කාලය අරන් කළ යුතු දෙයක්..!

0
526
- Advertisement -

බුර්කා තහනමට හදිසියක් නෑ..!
එය කාලය අරන් කළ යුතු දෙයක්..!


බුර්කාව තහනම් කිරීමට අදාල යෝජනාව, කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඒ සදහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට නියමිත බව මහජන ආරක්ෂාව භාර අමාත්‍යවරයා වන සරත් වීරසේකර මහතා පැවසූවද,ඊයේ පැවති කැබිනට් මණ්ඩල හමුවට එම යෝජනාව අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර නැති බව සම කැබින ට් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසයි.

කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේ දී මාධ්‍යවේදිනියක ඇසූ ප‍්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් සම කැබිනට් ප‍්‍රකාශක කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල පැවසූවේ, බුර්කා තහනම හදිසි නොවී කල් ගෙන කළ යුතු දෙයක් බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + 5 =