“බුකීකාරයන්ගෙන් ක්‍රීඩාව බේරා ගැනීම.” ඒක තමයි හරි ක්‍රමය…!

0
830
- Advertisement -

බුකීකාරයන්ගේ උවමනාව මත තරඟ පාවා දීම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දී මෙන් ම අනෙකුත් ක්‍රීඩා තරඟවලදී ද සිද්ධ වෙයි. මෙය බරපතල තත්ත්වයකි. මුදලට තරඟ පාවා දීමේ චෝදනා එල්ල වූ ක්‍රීඩකයෝ අපේ රටේ ද සිටිති. එවැනි චෝදනා එල්ල වී ඇති අපේ ක්‍රීඩකයන් සියළු දෙනාම පාහේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ය. ක්‍රීඩකයන්ට අමතරව, ක්‍රිකට් හා සම්බන්ධ ඇතැම් නිළධාරීන්ට ද මෙම චෝදනාව එල්ල වූ අවස්ථා තිබේ. ලංකාවේ ක්‍රිකට් බුකී කාරයන් ගේ අත් අඩංගුවට පත්ව ඇතැයි, හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයෙකු වූ අර්ජුන රණතුංග මහතා ද කාලයක සිට චෝදනා කරමින් සිටි යි.

සූදු අන්තුවන්ගෙන් හා බුකී කාරයන්ගෙන් ක්‍රීඩාව බේරා ගැනීම සඳහා මෙතෙක් සිටි ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරු නොගත් ආකාරයේ ක්‍රියාමාර්ගයක් වත්මන් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් ගෙන තිබේ.

ක්‍රිකට් ද ඇතුළුව සෑම ක්‍රීඩාවක් සම්බන්ධයෙන් ම බලපැවැත්වෙන පරිදි, තරඟ පාවා දීම, නීති විරෝධී ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ නීති විරෝධී මෙහෙය වීම වැළැක්වීමත් එවැනි වැරදි පිළිබඳව විමර්ෂණය කිරීම සඳහා විශේෂ විමර්ෂණ ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීමත් සඳහා වූ නව පනන් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ සම්මත කර තිබේ.

පනත් කෙටුම්පත සම්මත වීම සම්බන්ධයෙන් වූ ගැසට් පත්‍රය, අගෝස්තු මාසයේ 26 වෙනිදා නිකුත් කර තිබේ.