බියගම ආයෝජන කලාපයේ කර්මාන්ත ශාලා 57 න් 52 ක් වැඩ.

0
523
- Advertisement -

බියගම ආයෝජන කලාපයේ කර්මාන්ත ශාලා 57 න් 52 ක් මේ වන විට යළි වැඩ අරඹා ඇති බව වාර්තා වේ.

පසුගිය 22 වන දා වාර්තාවන්ට අනුව, එදින සේවයට වාර්තා කර ඇති පිරිස, 16,244 කි.

සේවකයන්ගේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධ පියවර, සෑම කර්මාන්ත ශාලාවකම ගෙන තිබෙන බවද පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 4 =