බිබිලට අයිස් වැස්සක්.

0
765
- Advertisement -

මීගහකිවුල පිටමාරුව, බිබිල මොණරාගල 17 කණුව සහ අමුණේකදුර අවට ප්‍රදේශයට ඊයේ පස්වරුවේ අයිස් කැට වර්ෂාවක් පතිත වූ බව ප්‍රදේශවාසින් පවසනවා.

මෙම අයිස් කැට වැස්ස පැය භාගයක් තිස්සේ පැවැති අතර ඇතැම් ප්‍රදේශ වලට විශාල අයිස් කැටද පතිත වී ඇත.

අමුණේකදුර සහ 17 කණුව ප්‍රදේශ වල රබර් වගාවටද මේ හේතුවෙන් දැඩි හානියක් සිදු වී ඇත.