“බිත්තර මිල ඉහළ දමන්න සිදු වෙනවා.” සමස්ත ලංකා කුකුළු ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංගමය.

0
315
- Advertisement -
Share

බිත්තර මිල ඉහළ දමන්න සිදු වෙනවා.”
සමස්ත ලංකා කුකුළු ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංගමය.

බඩඉරිඟු ආනයනය තහනම් කිරීම ඇතුළු සහ තවත් හේතූන් නිසා, ඉදිරියේ දී බිත්තර මිල ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව, සමස්ත ලංකා කුකුළු ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංගමයේ සභාපති අජිත් ගුණසේකර මහතා පවසයි.

මේ වන විට වෙළදපොලේ බිත්තරයක මිල රුපියල් 19 ක් වන අතර, මෙම මිල රුපියල් 22 හෝ ඊටත් වඩා ඉහළ දැමීමට සිදුවන බවයි ඔහු පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 1 =