“බැසිල් මැතිදුණි, ඉක්මනින් ම පාර්ලිමේන්තුවට එන්න.” පොහොට්ටු පක්ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරු 19 ක් පෙත්සමකට අත්සන් තබති.

0
237
- Advertisement -
Share
12 / 100

“බැසිල් මැතිදුණි, ඉක්මනින් ම පාර්ලිමේන්තුවට එන්න.” පොහොට්ටු පක්ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරු 19 ක් පෙත්සමකට අත්සන් තබති.

හැකි ඉක්මනින්, පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින්, පොහොට්ටු පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරු 19 දෙනෙකු, ශ‍්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ නිර්මාතෘ, බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

ඔහුගේ පාර්ලිමේන්තු ආගමනයේ ඇති වැදගත් කම පෙන්නුම් කරමින්, මෙම මන්ත‍්‍රීවරු එම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + 4 =