බැසිල්ට පනවා තිබූ විදෙස් ගමන් තහනම කොළඹ මහාධිකරණය ඉවත දමයි.

0
157
- Advertisement -
Share
8 / 100

බැසිල්ට පනවා තිබූ විදෙස් ගමන් තහනම
කොළඹ මහාධිකරණය ඉවත දමයි.

බැසිල් රාජපක්ෂට එරෙහිව පනවා තිබූ විදෙස් ගමන් තහනම, කොළඹ මහාධිකරණය මගින් ඉවත් කර තිබේ.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ රුව රැගත් ලිත් ලක්ෂ පනහක් මුද්රණය කිරීම සදහා 2015 ජනාධිපතිවරණ සමයේ දී දිවි නැගුම අරමුදලට අයත් රුපියල් මිලියන 25 කට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් අයථා ලෙස භාවිතා කරන ලද බවට චෝදනා කරමින්, බැසින් රාජපක්ෂට එරෙහිව පැන වූ නඩුවේ දී ඔහුට එරෙහිව මෙම විදෙස් ගමන් තහනම පනවන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 + sixteen =