බැසිල්ගේ තවත් නඩුවක තීන්දුව හෙට එයි.

0
205
- Advertisement -
Share
4 / 100

බැසිල්ගේ තවත් නඩුවක තීන්දුව හෙට එයි.

දිවි නැගුම අරමුදල් අවභාවිතා කරමින්, 2015 ජනාධිපතිවරණ සමයේ දී, එවකට ජනාධිපතිවරයා වූ මහින් රාජපක්ෂ මහතාගේ රුව රැගත් ලිත මිලියන පනහක් මුද්රණය කිරීම සදහා දිවි නැගුම අරමුදලට අයත් රුපියල් ලක්ෂ 294 ක වටිනාකමකින් මුදලක් අවභාවිතා කරන ලද බවට චෝදකා එල්ල කරමින්, එවකට ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා වූ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළුව තිදෙනෙකුට එරෙහිව කොළඹ මහාධිකරණයේ පවරා ඇති නඩුවේ තීන්දුව හෙට දිනයේ දී ලබා දීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine + 5 =