බැදුම්කර වංචාව පොඩි යි. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වංචා ඊට ලොකුයි…!

0
582
- Advertisement -

පසුගිය සිව් වසර තුළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය සහ ඊට අනුබද්ධ ආයතනවල සිදුව ඇති දූෂණ වංචා පිළිබදව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය අද බරපතල මූල්‍ය අපරාධ විමර්ෂන කොට්ඨාශය වෙත පැමිණිලි කර තිබේ. ඔවුන් පවසන්නේ, බැදුම්කර වංචාව මෙන් දෙගුණයක් බරපතල වංචාවක් අදාල ආයතන තුළ සිදුව ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 2 =