බැංකු හැකර් වරුන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවටත් සයිබර් ප්‍රහාරයක්

0
746
- Advertisement -

බැංකු ඉලක්ක කර ගනිමින් සයිබර් ප්‍රහාර දියත් කිරිමට දක්ෂ හැකර්වරු පිරිසක් විසින් ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයකට නව ප්‍රහාරයක් දියත් කර ඇති බව අන්තර්ජාල ආරක්ෂක සේවා ප‍රීක්ෂක කණ්ඩායමක් පවසනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය ප්‍රකාශ කර සිටියේ අදාළ හැකර්වරුන් පිළිබද අනතුරු ඇගවීමක් තමන් වෙත ලැබී ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 4 =