“බැංකු මංකොල්ලකරුවන්ගේ මයිලක්වත් තවම අල්ලලා නෑ…!” මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියෝ පවසති.

0
503
- Advertisement -

“බැංකු මංකොල්ලකරුවන්ගේ මයිලක්වත් තවම අල්ලලා නෑ…!”
මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියෝ පවසති.


බලයට ඒමට පෙර පැවසූ පරිදි, මහ බැංකු බැදුම්කර වංචාකරුවන් ඇල්ලීමට රජය සමත් වී නැති බව, පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියෝ පවසති.

බැදුම්කර වංචාවට සම්බන්ධ ප‍්‍රධාන පුද්ගලයන්ගේ නම් හෙළිදරව් වී තිබුනද, ඔවුන්ගේ මයිලක්වත් ඇල්ලීමට මෙතෙක් ආණ්ඩුව සමත්ව නැති බව උන්වහන්සේ පවසති.

මීට අමතරව, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය අන්තයටම පිරිහී ඇති බව පවසන මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියෝ, එම අමාත්‍යංශයේ මුල් පුටුවට පත්ව සිටින්නේ කළ පුරුද්ද හෝ පළපුරුද්ද නැති පුද්ගලයෙකු බවටද චෝදනා කරති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − seventeen =