බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරෙන් තවත් ආසාදිතයන් 220 ක්.

0
243
- Advertisement -

බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරෙන්
තවත් ආසාදිතයන් 220 ක්.

මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇගළුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ තවත් සේවකයන් 220 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව අද දිනයේ දී තහවුරු වී තිබේ.

ඊයේ සිදුකරන ලද පී.සී.ආර් පරීක්ෂණයන්ගේ ප්‍රතිඵල අනුව මේ බව තහවුරු වී තිබේ.
ඊයේ රාත්‍රී 9.40 ට නිකුත් කරන ලද වාර්තාවට අනුව, ඊයේ දිනය වන විට බ්‍රැන්ඩික්ස් පොකුරෙන් ආසාදිතයන් 101 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිබුණි.