බස් රථයෙන් බස්සවා 14 දෙනෙකුට වෙඩි තබයි.

0
932
- Advertisement -

පාකිස්තානයේ කරච්චි සිට ගව්ඩාර් බලා ධාවනය වෙමින් තිබුණු බස් රථයක් නවත්වා ඒ තුළ ගමන් ගත් මගීන් 14 දෙනෙකු ඝාතනය කර තිබේ. ඝාතනය මෙහෙයවා ඇත්තේ හමුදා ඇදුමට සමාන ඇදුම් ඇදගත් ආයුධ සන්නද්ධ කල්ලියක් විසිනි. ඝාතන කල්ලිය අදාල මාර්ගයේ ධාවනය වෙමින් තිබුණු බස් රථ පහක් පමණ නවත්වා මගීන් පරීක්ෂා කර ඇති අතර, එක් බස් රථයක ගමන් කළ මගීන් 16 දෙනෙකු ඔවුන්ගේ හැදුනුම්පත් පරීක්ෂා කර බලා බලහත්කාරයෙන් බස් රථයෙන් බිමට බස්සවා වෙඩි තබා තිබේ. වෙඩි තැබීමෙන් 14 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති අතර දෙදෙනෙකු පලා යෑමට සමත් වී ඇත. 2015 වසරේ දී ද අදාල ප‍්‍රදේශය තුළ මෙවැනිම සිදුවීමක් සිදුවී ඇති අතර එහිදී පුද්ගලයන් 19 දෙනෙකු ඝාතනයට ලක්ව තිබේ.