බස්නාහිර නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ඉවත් කරනවාට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු විරුද්ධයි.

0
340
- Advertisement -

බස්නාහිර නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ඉවත් කරනවාට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු විරුද්ධයි.


බස්නාහිර පළාතට පනවා ඇති නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය මෙතෙක් නිළ වශයෙන් කිසිදු ප‍්‍රකාශයක් සිදු කර නැති වුවද, දැනට, පනවා ඇති ඇදිරි නීතිය ඉවත් කරනවාට, මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරුන්ගේ වෘත්තීය සංගමය සිය විරෝධය ප‍්‍රකාශ කර තිබේ.

දැනට බස්නාහිර පලාත ආවරණය ලෙස පනවා ඇති ඇදිරි නීතිය ඉවත් කිරීමෙන්, වසංගතය වෙනත් පළාත් කරාද ව්‍යාප්ත විය හැකි බවට ඔවුන් අනතුරු අගවයි.

කොළඹ නගරය සහ වත්තල, දැනට වැඩිම අවධානමක් ඇති කලාප ලෙස හදුනාගෙන ඇති බවද, එම සංගමයේ ලේකම්, උපුල් රෝහණ මහතා පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 3 =