බස්නාහිර නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය නොවැම්බර් 09 වන දා දක්වා දීර්ඝ කරයි.

0
148
- Advertisement -
Share
5 / 100

බස්නාහිර නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය
නොවැම්බර් 09 වන දා දක්වා දීර්ඝ කරයි.


බස්නාහිර පළාත සදහා පනවා ඇති නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය
නොවැම්බර් මාසයේ 09 වන සදුදා පෙරවරු පහ දක්වා දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර ඇති බව, යුද හමුදාපතිවරයා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 + 12 =