“බලහත්කාර ආදාහනය නවත්වන්න..!” එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් විශේෂඥයෝ ශ්‍රී ලංකා රජයට දැනුම් දෙති.

0
526
- Advertisement -

බලහත්කාර ආදාහනය නවත්වන්න..!
එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් විශේෂඥයෝ
ශ්‍රී ලංකා රජයට දැනුම් දෙති.

කොරෝනා වසංගතයට ගොදුරුව මිය යන ආසාදිතයන්ගේ මෘත දේහ ආදාහනය කළ යුතු බවට ගෙන තිබෙන තීරණය වෙනස් කරන ලෙසට, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් විශේෂඥයෝ ශ්‍රී ලංකා රජයට දැනුම් දී සිටිති.

කොරෝනාවෙන් මිය යන ආසාදිතයන්ගේ මෘත දේහ ආදාහනය කළ යුතු බවට පනවා ඇති නියමය, මුස්ලිම් ජනතාවද ඇතුළුව තවත් සුළු ජන ප්‍රජාවන්ගේ ආගමික විශ්වාසයන්ට පටහැනි බවත්, රජය මෙම ප්‍රතිපත්තියේ දිගටම රැදී සිටියහොත් එමගින් ප්‍රචණ්ඩ වාතාවරණයක් පවා රට තුළ පැන නැගිය හැකි බවත් ඔවුන් පවසා සිටියි.

කොරෝනා ආසාදනයෙන් මිය යන මෘත දේහ භූම දානයට ඉඩ දීම මගින්, වසංගතය තව දුරටත් ව්‍යාප්ත වන බවට කිසිදු සාක්ෂියක්, ශ්‍රී ලංකාවෙන් හෝ ලෝකයේ වෙනත් රටකින් වාර්තා වී නැති බව ද එම විශේෂඥයෝ පවසති.

කොරෝනා වසංගතය පාලනය කිරීම සදහා කටයුතු කිරීම වැදගත් වන අතර ම, විවිධ සංස්කෘතීන්ට අයත් මිනිසුන්ගේ ආගමික විශ්වාසයන්ට ගරු කිරීම සහ එම විශ්වාසයන් ආරක්ෂා කර දීමට කටයුතු කළ යුතුව ඇති බවද ඔවුන් යෝජනා කරයි.

කොරෝනා මෘත දේහ ආදාහනයට පමණක් අවසර දීම වැනි ප්‍රතිපත්තියක්, මුස්ලිම් ජනයා වෙනස් කොට සැලකීම සදහා ගනු ලැබ ඇති ප්‍රතිපත්තියක් බවත්, මෙම ප්‍රතිප්තිය හේතුවෙන්, වෙනස් කොට සැලකීමට බිය වන බොහෝ පිරිසක් සෞඛ්‍ය සේවා වෙත ප්‍රවේශ වීම මගහැරීමේ අවස්ථා නිර්මාණය වන බවද ඔවුන් පවසයි.

මේ සියළු කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්, කොරෝනා ආසාදනයෙන් මිය යන පුද්ගලයන්ගේ මෘත දේහ බලහත්කාරයෙන් ආදාහනය කිරීම නවත්වන ලෙස, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් විශේෂඥයෝ ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ඉල්ලා සිටිති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 4 =