“බලපත්‍ර නොමැතිව වැලි සහ පස් ප්‍රවාහනය තහනම්.” අභියාචනාධිකරණය නියෝග කරයි.

0
2265
- Advertisement -

බලපත්‍ර නොමැතිව වැලි සහ පස් ප්‍රවාහනය තහනම්.
අභියාචනාධිකරණය නියෝග කරයි.


බලපත්‍ර නොමැතිව පස් සහ වැලි ප්‍රවාහනය තහනම් බව, අභියාචනාධිකරණය අද දිනයේ දී නියෝග කර තිබේ.

පස් සහ වැලි ප්‍රවාහනයට බලපත්‍ර අවශ්‍ය නැති බව, කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් තීරණය කර තිබුණි.

කෙසේ වෙතත්, අභියාචනාධිකරණය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ, කැබිනට් පත්‍රිකාවට එවැනි තීරණයක් ගැනීමට නීතිමය බලයක් නැති බවයි.

පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රය විසින් ගොනු කරන ලද නඩුවක තීන්දුව ප්‍රකාශ කරමින් අභියාචනාධිකරණය මෙම නියෝගය ලබා දී තිබේ.

බලපත්‍ර නොමැතිව වැලි සහ පස් ප්‍රවාහනය කරන පුද්ගලයන් අත් අඩංගුවට ගන්නා ලෙසද, අභියාචනාධිකරණය වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට නියෝග කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × four =