බලපත්‍ර නැති ලීසිං සමාගම්වලට එරෙහිව මහබැංකුව කසය අතට ගනී.

0
380
- Advertisement -
Share

බලපත්‍ර නැති ලීසිං සමාගම්වලට එරෙහිව
මහබැංකුව කසය අතට ගනී.

බලපත්‍ර රහිත ලීසිං සමාගම්වලට එරෙහිව පියවර ගැනීම සදහා කමිටුවක් පත් කිරීමට මහබැංකුව තීරණය කර තිබේ.

මෙම කමිටුව, අද දිනයේ පත් කරන බව, මහබැංකු අධිපති මහාචාර්ය, ඩබ්.ඩී ලක්ෂමන් මහතා පවසයි.

බලපත්‍ර රහිත ලීසිං සමාගම් 500 ක් පමණ රට තුළ ක්‍රියාත්මක වන බව පැවසේ. ඒවා සම්න්ධයෙන් ඉදිරියේ දී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබදව, අධිපතිවරයා විසින් පත් කරන කමිටුව මගින්, මහබැංකු අධිපතිවරයාට උපදෙස් ලබා දීමට නියමිතය.

ද මෝර්නිං පුවත්පත ඇසුරෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − five =