බන්ධනාගාර භූමියේ වළදමා තිබූ ජංගම දුරකථන 19 ක් ගොඩ ගනී.

0
385
- Advertisement -

බන්ධනාගාර භූමියේ වළදමා තිබූ
ජංගම දුරකථන 19 ක් ගොඩ ගනී.

කොළඹ රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරයේ සිදු කරන ලද විශේෂ වැටලීමක දී, බන්ධනාගාර භූමියේ වළදමා තිබුණු ජංගම දුරකථන 19 ක් සොයාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × one =