බන්ධනාගාර තුනක පිටත ආරක්ෂාව එස්.ටී.එෆ්. යටතට.

0
208
- Advertisement -

බන්ධනාගාර තුනක
පිටත ආරක්ෂාව එස්.ටී.එෆ්. යටතට.

වැලිකඩ බන්ධනාගාරය, මැගසින් බන්ධනාගාරය සහ කොළඹ රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරය යන බන්ධනාගාරවල පිටත ආරක්ෂාව සදහා අද සිට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය යොදවා ඇති බව, බන්ධනාගාර කොමසාරිස් තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතා පවසයි.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම තීරණය ගත් බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස් පවසයි.

මත්ද්‍රව්‍ය ඇතුළු තහනම් ද්‍රව්‍ය, බන්ධනාගාර පිටත සිට බන්ධනාගාරය තුලට වීසි කිරීම වැනි සිදුවීම් මෑත කාලයේ වැඩි වශයෙන් වාර්තා වී තිබෙන අතර, බන්ධනාගාරවල පිටත ආරක්ෂාව සදහා පොලිස් විශේෂ කාර්යසාධක බලකාය යෙදවීමට එම තත්ත්වය හේතු වී තිබේ.