බදුල්ලේ නාය යෑමේ අවධානමක් ? පවුල් 29000ක් අවතැන්

0
841
- Advertisement -

නාය යෑමේ ආපධා අවධානමකට බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 29000 ගොදුරු වී සිටින බවත් ඉන් 3233 දැඩි අවධානම් තත්වයක පසු වන බවත් බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය දැනුම් දෙනවා.

ආපදා කළමනාකරණයේදී මාධ්‍යවේදීන්ගේ කාර්‍යභාරය මැයෙන් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මාධ්‍යවේදීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා පැවති වැඩමුළුවකදී ඇය මේ තොරතුරු හෙළි කළාය.

වැඩිදුර අදහස් දැක්වූ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය මෙසේ ප්‍රකාශ කළා.

“ප්‍රතිශතයක් විදියට දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනයෙන් 12.26% මේ විදියට අනතුරට මුහුණ දී සිටිනවා.ඉක්මනින් නැවත පදිංචි කල යුතු දැඩි අවධානමකට ලක්වූ පවුල් සංඛ්‍යාව 2733 වුවත් මේ දක්වා පදිංචි කර තිබෙන්නේ පවුල් 500 පමණයි.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණායතනයේ සමීක්ෂණ වාර්තා අනුව දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත භූමියෙන් 66.7% පදිංචියට සුදුසු නෑ.

නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සඳහා දැඩි අවධානම් තත්වයේ සිටින පවුලකට රුපියල් ලක්ෂ 16 බැගින් වෙන් කර තිබෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක් රජයෙන් ඉඩම් ලබා ගන්න බලා සිටියත් ඒ සඳහා දෙන්න රජයේ ඉඩම් නෑ.”