බදියුදීන් සී.අයි.ඩි ය මඟ හරී.

0
756
- Advertisement -

සහල් සොරකමක් සම්බන්ධයෙන් ප‍්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දී ඇතත්, අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන් මහතා දෙවන වරටත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කැදවීම මඟ හැර ඇති බව වාර්තා වේ. පසුගිය 16 වන දා දෙවන වරටත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස දැනුම් දී තිබුණද අමාත්‍යවරයා එය මග හැර තිබේ. දිගින් දිගටම මෙසේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිරියේ පෙනී සිටීම මග හැර සිටියහොත්, අමාත්‍යවරයා අත් අඩංගුවට ගැනීමේ හැකියාව පවතින බව වාර්තා වේ.