බදියුදීන් නිවසේ මියගිය දැරියගේ දෙවන පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සදහා විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍යවරු තුන් දෙනෙක්.

0
98
- Advertisement -

බදියුදීන් නිවසේ මියගිය දැරියගේ
දෙවන පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සදහා
විශේෂඥ අධිකරණ වෛද්‍යවරු තුන් දෙනෙක්.


රිෂාද් බදියුදීන්ගේ නිවසේ දී ගිනි තබාගෙන මියගිය බව පැවසෙන දැරියගේ මෘතදේහය ගොඩ ගැනීමෙන් පසුව සිදු කරනු ලබන දෙවන පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය සදහා අධිකරණ වෛද්‍යවරු තිදෙනෙකු පත් කර තිබේ.

දැරියගේ මෘතදේහය ජූලි තිස්වනදා ගොඩගැනීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 3 =