බදියුදීන් අත් අඩංගුවට ගනී.

0
668
- Advertisement -

බදියුදීන් අත් අඩංගුවට ගනී.


අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් හිටපු අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. දෙහිවල ප්‍රදේශයේ දී ඔහු මෙම අත් අඩංගුවට ගැනීම සිදුව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + seven =