බදියුදීන් අත් අඩංගුවට ගනී.

0
532
- Advertisement -
Share
4 / 100

බදියුදීන් අත් අඩංගුවට ගනී.


අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් හිටපු අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. දෙහිවල ප්‍රදේශයේ දී ඔහු මෙම අත් අඩංගුවට ගැනීම සිදුව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + one =