බදියුදීන්ට කැදවීමක්. පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන ප්‍රකාශ ලබා ගනී.

0
345
- Advertisement -
Share

බදියුදීන්ට කැදවීමක්.
පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන ප්‍රකාශ ලබා ගනී.

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සදහා, හිටපු අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන් මේ වන විට බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පිහිටා ඇති පොලිස් ඒකකයක් වෙත පැමිණ තිබෙන බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen + 7 =