බදියුදීන්ගේ විශ්වාස භංගයට දින නියම වෙයි.

0
846
- Advertisement -

අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන් මහතාට එරෙහි විශ්වාස භංගය ජූනි මාසයේ 18 සහ 19 යන දෙදිනේ දී විවාදයට ගැනීමට නියමිතය. මේ අතර, විමල් වීරවංශ මන්ත‍්‍රීවරයා ඉල්ලා සිටින්නේ අදාල විවාදය ජූනි මාසයේ 06 සහ 07 යන දෙදිනේදී විවාදයට ගත යුතු බවය.