බදියුදීන්ගේ විල්පත්තු නඩුව හෙට..!

0
851
- Advertisement -

විල්පත්තුව ආසන්නයේ පිහිටි විලත්තියිකුලම් රක්ෂිතයේ සිදුවන වන විනාශය සම්බන්ධයෙන්, අමාත්‍ය රිෂාඞ් බදියුදීන් මහතා වග උත්තර කරුවෙකු කරමින්, නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු මහතා විසින් අභියාචනාධිකරණයේ ගොනු කර ඇති නඩුව හෙට, මාර්තු 22 වන දා යළිත් විභාගයට ගැනීමට නියමිතය.